LLENYDDIAETH ARIANNOL SMARTER

I BAWB

Diffiniad o lythrennedd ariannol yw ....

Diffiniad o lythrennedd ariannol yw bod â'r sgiliau a'r wybodaeth sy'n rhoi'r gallu i berson lunio barn a phenderfyniadau da ynghylch ei faterion ariannol.

Mae materion cyllid personol (cyllidebu, cynilo a gwario) yn ennyn diddordeb gyda llawer o bobl gan ein bod bellach yn sylweddoli mai ein cyfrifoldeb personol ni yw ein dyfodol ariannol.

Rydym hefyd yn sylweddoli, gydag wybodaeth sylfaenol o leiaf am gysyniadau ariannol, y gallwn wneud penderfyniadau ariannol gwell a rheoli arian yn well na'r rheini heb unrhyw astudiaeth o lythrennedd ariannol.

bankandmoney.com - tudalen gartref2

Am Sgwrsio?

Gallwch gysylltu â ni trwy ddilyn y ddolen isod a defnyddio ein ffurflen gyswllt.


Mine Bitcoin yn Ddyddiol Am Ddim Gyda'ch Ffôn Neu'ch Cyfrifiadur


Neu cliciwch ar ein cyswllt WhatsApp

Dysgu Sut i Gynyddu Eich Incwm

Sicrhewch wobr sefydlog o 5% bob 3 mis / 20% o wobr y flwyddyn
Darllenwch Mwy Am Ffyniant Pardner

Gyda thwf cyflym cyferbyniol arian cyfred crypto, mynnwch rai AM DDIM!
Darllenwch Mwy Am Gael Cryptocurrency Am Ddim

Un o'r ffyrdd gorau o ddod yn gyfoethog yw clirio'ch dyledion

Darllenwch Mwy Am Ddod Allan o Ddyled

Banksandmoney.com - tudalen gartref3 - blog3

Cofrestrwch Ar Gyfer Ein Cylchlythyr A Derbyn Copi Am Ddim O "WAHM BAM!"
Ein Canllaw i Ddechrau Ac Adeiladu'n Llwyddiannus
Busnes 'Gweithio Gartref'


Yn ôl i ben y sgrin