ALFABETIZASYON FINANSYÈL

POU TOUT MOUN

Yon definisyon alfabetizasyon finansye se ....

Yon Definisyon alfabetizasyon finansye gen ladrès ak konesans ki bay yon moun kapasite pou fè bon jijman ak desizyon konsènan zafè finansye yo.

Pwoblèm finans pèsonèl (bidjè, ekonomize ak depans) ap pran enterè ak anpil moun jan nou yo kounye a se reyalize ke lavni finansye nou an se pwòp responsablite pèsonèl nou yo.

Nou ap reyalize tou ke avèk omwen yon konesans debaz sou konsèp finansye, nou ka pran pi bon desizyon finansye ak jere lajan pi byen ke moun ki san okenn etid sou alfabetizasyon finansye.

banksandmoney.com - home2 paj

Vle Chat?

Ou ka jwenn kontak avèk nou lè ou swiv lyen ki anba a epi itilize fòm kontak nou an.


Min Bitcoin chak jou pou gratis ak telefòn ou oswa òdinatè


Oswa klike sou lyen WhatsApp nou an

Aprann Kòman pou ogmante revni ou

Jwenn yon 5% rekonpans fiks chak 3 mwa / 20% rekonpans chak ane
Li plis sou Prosperity Pardner

Avèk kwasans kontyyèl rapid nan lajan kript, jwenn kèk pou GRATIS!
Li plis enfòmasyon sou fason pou jwenn Cryptocurrency gratis

Youn nan fason ki pi bon yo vin rich se efase dèt ou yo

Li plis sou fason pou soti nan dèt

banksandmoney.com - home3 paj - blog3

Enskri pou bilten nou an epi resevwa yon kopi gratis nan "WAHM BAM!"
Gid nou an pou kòmanse ak siksè bati
Yon biznis 'Travay nan kay'


Retounen nan tèt ekran an