ក្រុមហ៊ុន SMARTER LITERACY

សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា

និយមន័យនៃចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺ ....

និយមន័យនៃអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុគឺមានជំនាញនិងចំណេះដឹងដែលផ្តល់ឱ្យមនុស្សម្នាក់នូវសមត្ថភាពធ្វើការវិនិច្ឆ័យនិងការសម្រេចចិត្តល្អទាក់ទងនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។

បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន (ថវិកាសន្សំនិងចំណាយ) កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលយើងកំពុងដឹងថាអនាគតហិរញ្ញវត្ថុគឺជាទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។

យើងក៏ដឹងដែរថាយ៉ាងហោចណាស់មានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីគំនិតហិរញ្ញវត្ថុយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តហិរញ្ញវត្ថុបានល្អប្រសើរនិងគ្រប់គ្រងលុយបានល្អជាងអ្នកដែលមិនបានសិក្សាអំពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

bankandmoney.com - ទំព័រផ្ទះ ២

ចង់ជជែក?

អ្នកអាចទាក់ទងជាមួយពួកយើងដោយធ្វើតាមតំណខាងក្រោមនិងប្រើទម្រង់ទំនាក់ទំនងរបស់យើង។


Mine Bitcoin ប្រចាំថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


ឬចុចលើតំណ WhatsApp របស់យើង

រៀនពីរបៀបដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក

ទទួលបានរង្វាន់ថេរ ៥% រៀងរាល់ ៣ ខែ / ២០% ក្នុងមួយឆ្នាំ
អានបន្ថែមអំពីអភ័យទោសភាពរុងរឿង

ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបសូមទទួលយកដោយឥតគិតថ្លៃ!
សូមអានបន្ថែមអំពីការទទួលបាន Cryptocurrency ដោយឥតគិតថ្លៃ

វិធីល្អបំផុតមួយដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានគឺការលុបបំណុលរបស់អ្នក

សូមអានបន្ថែមអំពីការទទួលបានបំណុល

banksandmoney.com - ទំព័រដើម ៣ - ប្លុក ៣

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងហើយទទួលបានច្បាប់ចំលងឥតគិតថ្លៃពី“ អេមអេមអេម!” ។
ការណែនាំរបស់យើងដើម្បីចាប់ផ្តើមនិងកសាងដោយជោគជ័យ
អាជីវកម្ម“ ធ្វើការពីផ្ទះ”


ត្រឡប់ទៅផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់